Serbia Postcode There are more than 1,000 Serbia Postcode in this website, including Admin Area, Admin Code, Place, Postcode, Latitude, Longitude etc. plus with online map.
Serbia-image: Serbia

City
Please browse postcode by City .
City Postcode
Ada 24430
Adaševci 22244
Adorjan 24425
Adrani 36203
Aleksa Šantić 25212
Aleksandrovac 12370
Aleksandrovac 37230
Aleksandrovo 23217
Aleksinac 18220
Aleksinački Rudnik 18226
Alibunar 26310
Aljinovići 31307
Altina 11283
Apatin 25260
Aradac 23207
Aranđelovac 34300
Arilje 31230
Ašanja 22418
Azanja 11423
Babin Kal 18315
Babušnica 18330
Bač 21420
Bačevci 31258
Bačina 37265
Bačinci 22225
Bačka Palanka 21400
Bačka Topola 24300
Bački Breg 25275
Bački Brestovac 25242
Bački Gračac 25252
Bački Jarak 21234
Bački Monoštor 25272
Bački Petrovac 21470
Bački Sokolac 24343
Bački Vinogradi 24415
Bačko Dobro Polje 21465
Bačko Gradište 21217
Bačko Novo Selo 21429
Bačko Petrovo Selo 21226
Badnjevac 34226
Postcode
Please browse postcode by Postcode .